Експертна оцінка літальних апаратів в УМТБ

Послуга за визначенням вартості авіаційної техніки має на увазі проведення оцінки (літальних апаратів, літаків вертольотів) та інших літальних апаратів, а також оцінку окремих їх компонентів, наприклад, двигунів.

Літальні апарати класифікуються по наступним принципам: за функціональним призначенням і за принципом дії.

За функціональним призначенням розрізняють наступні категорії літальних апаратів:

 • науково-дослідні (експериментальні);
 • народно- господарські (пасажирські, вантажні, сільськогосподарські і т.д.);
 • військові;
 • спортивні.

За принципом дії літальні апарати діляться на наступні категорії:

 • аеростатичні (повітроплавні) літальні апарати;
 • аеродинамічні літальні апарати;
 • космічні літальні апарати;
 • ракети;
 • гібридні літальні апарати.

Крім того, класифікація літальних апаратів може бути проведена і за іншими ознаками , які впливають на вартість оцінюваного літального апарату. Наприклад, по наявності екіпажа — на пілотовані та безпілотні, по повторності використання — на одно- і багаторазові, і так далі.

При оцінці такого технічно складного виду транспорту як повітряні судна, фахівці компанії «УМТБ» враховують всі особливості і характеристики оцінюваного об’єкта, включаючи дотримання заданого рівня безпеки, знос, як двигунів, так і всього літального апарату, забезпечення льотної придатності та льотно- технічних характеристик протягом всього терміну служби.
Як правило, основними цілями проведення оцінки літаків є:

 • проведення операції купівлі — продажу повітряного судна;
 • передача літаків в заставу в якості забезпечення зобов’язань позичальника;
 • орендні або лізингові операції;
 • страхування;
 • правильне відображення вартості повітряного судна в бухгалтерській звітності.

При проведенні оцінки оцінювач встановлює і відображає в звіті наступні важливі фактори:

 • ідентифікаційні характеристики повітряного судна;
 • історію експлуатації повітряного судна;
 • основні льотно-технічні характеристики повітряного судна;
 • характеристики силової установки повітряного судна;
 • характеристики систем управління повітряного судна;
 • характеристики обладнання повітряного судна;
 • характеристики системи експлуатації повітряного судна;
 • ресурси, встановлені для оцінюваного типу повітряного судна (технічний ресурс, призначений ресурс, призначений ресурс до першого капітального ремонту, призначений міжремонтний ресурс, гарантований ресурс);
 • технічний стан оцінюваного повітряного судна;
 • характеристики впливу оцінюваного повітряного судна на навколишнє середовище;
 • характеристики ринку повітряних суден в місці оцінки станом на дату оцінки.

Перелік документів та інформації для проведення оцінки повітряного судна:

 • Повне найменування об’єкта: марка, модель, серія.
 • Завод (фірма) — виробник.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію.
 • Місцезнаходження об’єкта оцінки.
 • Інформація про власника (-ків) об’єкта оцінки.
 • Копії документів про придбання, оренді або іншому праві відносно оцінюваного обладнання.
 • Рік випуску і дата початку експлуатації.
 • Технічні характеристики об’єкта (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність і т.п. — відповідно до технічної документації).
 • Копії актів технічної експертизи устаткування (якщо є).
 • Призначений (розрахунковий) ресурс повітряного судна.
 • Залишковий ресурс повітряного судна.
 • Інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об’єкта — юридична особа).
 • Відомості про консервацію і ремонт (заміна вузлів, агрегатів, удосконалення).
 • Дані про гарантії виробника повітряного судна.
Список вищезгаданих документів не є остаточним і підлягає коригування в залежності від мети і характеру робіт.

Останні Новини

Біржова діяльність

Оціночна діяльність

Землеустрiй