Перелік документів, необхідних для оцінки цілісного майнового комплексу:

 • правовстановлюючі документи підприємства, наказ (контракт) і копія паспорта керівника;
 • балансові звіти за останні три – чотири роки, квартальні звіти за останній і передостанній роки, необхідно виділити структуру витрат і частки постійних і змінних витрат у собівартості продукції;
 • список основних засобів на дату оцінки (найменування, марка або технічні характеристики, рік вводу в експлуатацію, шифр норми амортизації, величина річної амортизації, балансова вартість, нарахований знос, для будівель додатково – адреси, паспорта БТІ та свідоцтва про право власності або інший правовстановлюючий документ);
 • копії договорів оренди на рухоме і нерухоме майно, договорів оренди на землю;
 • відомості про об’єкти інтелектуальної власності та нематеріальні активи: список, опису, балансові дані, правовстановлюючі документи (акції сторонніх організацій, векселі, патенти, ліцензії тощо), з розшифровкою і поясненнями;
 • довідка про витрати, що відносяться на собівартість продукції та інші витрати (обов’язково з розшифровкою по статтям витрат);
 • характеристика якості дебіторської заборгованості, список дебіторів. (Розшифровка дебіторської заборгованості компанії);
 • характеристика запасів;
 • характеристика незавершеного виробництва і будівництва;
 • розшифровка довгострокових фінансових вкладень (балансова вартість, відсоток участі, балансові звіти підприємств участі на останні звітні дати);
 • установчі документи фірми, документи, що підтверджують права власності і орендні права;
 • відомості про фірму (історія, структура, діяльність);
 • аудиторські висновки по бухгалтерської звітності компанії;
 • інформація про наявність дочірніх компаній і фінансова звітність по ним;
 • чисельність персоналу;
 • обсяг продажів по продукції, що випускається (послуг) за останні 3 роки;
 • бізнес – план, прогноз обсягу виручки і собівартості, майбутні інвестиції в основні активи, капітальні вклади.

 Даний перелік документів є орієнтовним і може бути скорочений.