оцінка цінних паперів

 

Оціночна експертиза вартості цінних паперів може бути проведена для визначення ринкової вартості:

 • пайових цінних паперів (звичайних і привілейованих акцій);
 • боргових цінних паперів (облігацій і векселів);
 • похідних цінних паперів (опціонів, ф’ючерсів), емітованих державними органами, фінансовими інститутами (біржами, банками), підприємствами та організаціями.

Основними факторами, що впливають на вартість цінних паперів, є:

 • ліквідність даного цінного паперу;
 • співвідношення попиту і пропозиції по аналогічним цінних паперів на торгових площадках;
 • котирування аналогічних цінних паперів;
 • прибутковість або поточна вартість майбутнього доходу;
 • характеристики емітента (місцезнаходження, галузева приналежність, фінансові показники);
 • надійність цінного паперу, оцінка цінних паперів на ризики невиконання зобов’язань.

Найпоширенішими видами оцінки цінних паперів на фінансовому ринку України є:

 • Оцінка акцій;
 • Оцінка векселів;
 • Оцінка облігацій.

Найчастіше оцінюють вартість наступних цінних паперів і часткою:

 • акції відкритих або закритих акціонерних товариств;
 • частки участі в товариствах з обмеженою відповідальністю;
 • векселі та облігації.
 • Потреба в оцінці цінних паперів:
 • здійснення угод по їх купівлі — продажу;
 • реструктуризація підприємства;
 • внесення цінних паперів до статутного капіталу іншої юридичної особи;
 • оцінка цінних паперів при визначенні вартості застави при кредитуванні;
 • при передачі цінних паперів в довірче управління;
 • визначення поточної ринкової вартості компанії і її активів.

Перелік документів необхідних для оцінки цінних паперів або паїв:

 • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 • Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
 • Інформація про біржовий котирування або присутність даних цінних паперів на фінансовому ринку у позабіржовому обороті;
 • Види діяльності та організаційна структура компанії, акції якої оцінюються;
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки;
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 • Відомість основних фондів;
 • Інвентарні списки майна;
 • Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 • Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості;
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;
 • План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам / послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку — по роках.
 • Список вищезгаданих документів не є остаточним і підлягає коригування в залежності від мети і характеру робіт.

Останні Новини

Біржова діяльність

Оціночна діяльність

Землеустрiй