Перелік документів необхідних для оцінки цінних паперів або паїв:

 • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 • Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
 • Інформація про біржовий котирування або присутність даних цінних паперів на фінансовому ринку у позабіржовому обороті;
 • Види діяльності та організаційна структура компанії, акції якої оцінюються;
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки;
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 • Відомість основних фондів;
 • Інвентарні списки майна;
 • Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 • Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості;
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;
 • План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам / послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку — по роках.

  Список вищезгаданих документів не є остаточним і підлягає коригування в залежності від мети і характеру робіт.