Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться в прямої залежності від постійно відтвореного ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкова інфраструктура, що представляє собою об’єднання підприємств і організацій, що забезпечують рух товарів, послуг, грошей. До таких об’єднань і належить Українська Міжрегіональна Товарна Біржа (УМТБ), яка була заснована 20 грудня 2007 року за ініціативою посередницьких та виробничих підприємств України. На теперішній час УМТБ має регіональні представництва  в  більшості областей України.

►  Організація та проведення аукціонів та біржових торгів з продажу:
▪державної та комунальної власності як об’єктів приватизації; державних, комунальних, бюджетних підприємств і організацій (Договір з Фондом державного майна України «Про організацію продажу майна, що   перебуває у державній власності»  № 30 від 15 січня 2015 р.);
▪земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права оренди на них (Ліцензія державного комітету України  із земельних ресурсів АГ№583157 від 31.03.2011р.)
▪підприємств-банкрутів;
▪майна, що перейшло у власність держави (безгосподарного);
▪майна, що реалізується за рішенням виконавчих органів;
▪майна заставленого у банках та інших фінансових структурах;
▪нерухомого майна, автотранспорту, сільгосптехніки;
▪оптових партій продукції підприємств України.

► Незалежна експертна оцінка об’єктів в матеріальній формі, а також  цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (Сертифікат № 16139/14 виданий Фондом державного майна України 11 березня 2014р.).

► Проведення робіт із землеустрою у т. ч. земле оціночних робіт (Ліцензія державного агентства  земельних ресурсів  України АГ№579147 від 21.10.2011р.)

►  Реєлторська діяльність

►  Інформаційно-консультаційні послуги.

Обираючі співпрацю з нами, Ви обираєте професіоналізм, глибокі знання законодавства і практики його застосування, принциповість у відстоюванні інтересів клієнтів.