arenda dilyankym0hsab6_gskwguspq2lj-e

Організатор земельних торгів: Золочівська міська рада  Львівської  області

Виконавець земельних торгів: Товарна біржа «Українська міжрегіональна, 79026, м.Львів, вул. Ак. Є.Лазаренка, 2.

Характеристика лоту № 01:

 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Золочівський р-н., м. Золочів, вул. Бродівська (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер — 4621810100:04:024:0034;
 • площа — 0,0130 га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – (03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • вид використання – для будівництва та обслуговування магазину.

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 103000грн.00коп.(Сто три тисячі грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження:  Гранично допустима висота будівлі 10м, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки — 60%, мінімальні відступи об’єкта, який проектується від суміжних будівель — 8,0м.  Під’їзди та підходи до проектованого об’єкту передбачити з вул. Бродівської. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом та затверджується Організатором земельних торгів.
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Золочівською місьькою радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

3. Ціну продажу земельної ділянки лоту, право власності, на  яку набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплатити переможцю торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору купівлі-продажу.

 1. Відповідно до рішення ХI-ї сесії VІI-го демократичного скликання Золочівської міської ради Львівської області від 27.10.2016р. №430 Переможець земельних торгів у формі аукціону зобов’язується:

4.1. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

4.2. Забезпечити вільний доступ відповідним службам для обслуговування наявних та прокладання нових інженерних мереж, у разі проходження по земельній ділянці.

4.3. У разі виявлення інженерних мереж, що розміщені на території земельної ділянки,за власний рахунок здійснити заходи, щодо їх  винесення  за межі ділянки.

4.4. Потенційним бажаючим придбати земельну ділянку у власність, розробити та погодити з міською радою до проведення торгів у формі аукціону  містобудівний розрахунок земельної ділянки.

 1. Переможець земельних торгів, відповідно до п.5.ст. 136, п. 31. ст.. 137 Земельного кодексу України зобов’язується відшкодувати Організатору витрати на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону.
 2. Переможець земельних торгів зобов’язується оплатити Виконавцю земельних торгів у формі аукціону витрати пов’язані із організацію та та проведенням земельних торгів у формі аукціону, відповідно до чинного законодавства України.
 3. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, акту здачі-прийняття наданих послуг, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 • Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 725,00грн. без ПДВ на рахунок Товарної біржі «Українська міжрегіональна» № 26505053800229  у ЗГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк»”, МФО 325321, ЄДРПОУ 35621343 з призначенням платежу: «Реєстраційний внесок,  без  ПДВ»;
 • гарантійний внесок – 5 150 грн.00коп.(П’ять тисяч сто п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ  на рахунок Товарної біржі «Українська міжрегіональна» № 26501053800386 у ЗГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк»”, МФО 325321, ЄДРПОУ 35621343 з призначенням платежу: «Гарантійний внесок, без  ПДВ».
 • Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою Товарна біржа «Українська міжрегіональна»: 79026, м.Львів, вул.Ак.Є.Лазаренка, 2, відповідальна особа – Цегельник Тетяна Анатоліївна). Телефон для довідок: (032) 235-29-44, 295-62-01, +380675697541. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год.
 • Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 28 грудня 2016р.

Останній день прийому заяв – 22 грудня  2016р. до 16 год.30хв.

Місце проведення торгів: Львівська обл. м. Золочів, вул. Шашкевича М., 22 (сесійна зала Золочівської міської ради).

Початок торгів о 12.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 9-00 год. до 11-40 год. за адресою: Львівська обл. м. Золочів, вул. Шашкевича М., 22 (сесійна зала Золочівської міської ради).

 

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця до 16.30год. 22.10.16р.: призначення платежу:  1. «Реєстраційний внесок  725,00грн., без ПДВ; 

 1. «Гарантійний внесок 5 150,00грн. без ПДВ ».

Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год.

Останній день прийому 22.12.16р. до 16.30год.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

 Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений)
 2. Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).
 3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
 4. Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал).
 5. Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника),* для уповноваженої особи – довіреність.
 6. Оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах.
 7. Документ, що підтверджує особу (паспорт). копія завірена належним чином.*
 8. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 9. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
 10. Печатка.

 *Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ  СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 

 1. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений).
 3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
 4. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал).
 5. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
 6. Документ, що підтверджує право діяти від імені особи, що подає документи на участь у торгах ( Нотаріально посвідчена довіреність та копії паспорта та ідентифікаційного номера* представника, оригінали  документів пред’явити при подачі документів).
 7. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 8. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
 9. Печатка.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*
 3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).
 4. Документ, що підтверджує право діяти від імені особи, що подає документи на участь у торгах ( Нотаріально посвідчена довіреність та копії паспорта та ідентифікаційного номера* представника,  оригінали  документів пред’явити при подачі документів).
 5. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 6. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.